onsdag 21 augusti 2019

I länken nedanför hittar ni viktig information om läsåret.
PM


Kolla så att ni har rätt mejladress inlagd i IST så att ni får de mejl skolan skickar ut. Länken nedanför går till IST.

IST

måndag 19 augusti 2019

 Hej alla elever och vårdnadshavare i åk 9.

Välkomna till sista året på Värgårdsskolan!
Det här året kommer det att hända en mängd roliga och spännande saker.
v. 36 startar 9:ornas Fondmästerskap, som innebär att alla 5 klasserna deltar i en tävling,
där det gäller att placera fiktiva pengar i fonder. Detta är en del i arbetsområdet
”Samhällsekonomi”.
V.40 startar elevernas praoperiod (9a startar med prao v.40). Det är bra att börja fundera
på praoplats redan nu.

I december uppmärksammar vi Nobel och har en schemabrytande dag. Temadagen
fokuserar på Nobelpriset och dess Nobelpristagare samt vett och etikett, med lite
festligare inslag. Eleverna får gärna komma uppklädda, men avsikten är INTE att
eleverna ska köpa nya dyra kläder… Vi behöver er hjälp med att hålla en rimlig nivå
när det gäller klädval på Nobeldagen. Nivån på klädvalet har tenderat att öka genom åren.
I mitten av februari är det dags att välja till gymnasiet.
Innan dess kommer eleverna att få information i klasserna av Eva-Maria Monell som är
vår studie- och yrkesvägledare här på Värgårdsskolan.
Eleverna kommer även att få träffa Eva-Maria individuellt för att få personlig rådgivning
gällande gymnasievalet. Eva-Maria kan du nå på: 070-25 57 868.
Föräldrar kommer att få information om gymnasievalet på föräldramötet under hösten.
Mer information om föräldramötet kommer senare.
I vår (mars-april) kommer vi att göra en Stockholmsresa med alla våra 9:or. Det brukar
vara en mycket uppskattad dag med besök på museum, riksdagshuset och shopping.
Dagen avslutas med en musikal.

Innan jullovet är det dags för uppsatstävling för alla nior. Denna tävling brukar genomföras
under en förmiddag, t.ex. 8.30-12.00. Då sitter eleverna i ett klassrum och skriver en uppsats
som inte har förberetts i förväg. Under vårterminen läser en extern jury uppsatserna och utser
vinnaren samt en andra- och en tredjeplacering. Juryn består av medlemmar från näringslivet
och prisutdelningen sker under nationaldagsfirandet på Hembygdsgården i Kisa.

De muntliga nationella proven börjar efter v.44 och under vårterminen fortsätter vi med de
skriftliga nationella proven. Under provdagarna kan vi tyvärr inte bevilja någon ledighet.
Datum för proven går att hitta på Skolverkets hemsida. https://www.skolverket.se/
  
Kom ihåg att hålla er uppdaterade via klassens BLOGGAR som uppdateras varje måndag.
SOL-tid (Studie, Omprov, Läxhjälp) är det på tisdagar kl.14:50-16:30.
På loven erbjuds
lovskola där man kan jobba ifatt om man varit sjuk, ledig eller känner att man vill stärka
upp kunskaperna och betyget i något ämne.
Vårterminen avslutas med fotografering och lunch innan avslutningsceremonin och
på kvällen är det gemensam avslutningsfest för alla 9:or.
Planerad frånvaro fylls alltid i av vårdnadshavare i skola24. Har ni problem med
er inloggning, kontakta vår skoladministratör Therese Berglund.
Therese når ni på 192 13 eller 070-371 92 13. 
Vid frånvaro är det vårdnadshavare och elev som har ansvar för att ta reda
på vad eleven missat vid frånvaron och behöver ta igen.

Med förhoppning om ett lärorikt
och givande läsår!
Arbetslag 9

Pia: 072-22 05 102
Niklas: 073-389 58 24
Arbetsrum: 192 16, 192 18
Rektor Johannes: 192 07, 070-619 07 41

Biträdande rektor Mikael Stende: 076-115 02 72

onsdag 14 augusti 2019

I morgon, torsdag, är det dags att dra i gång skolarbetet igen. Vi i 9b ses i G2 (tekniksalen) kl 8.30. Glöm inte att ladda och ta med er dator.

tisdag 11 juni 2019

SKOLAVSLUTNINGSDAG TORSDAG 13/6
Skolskjuts som vanligt på morgonen till skolan.
Skolskjutsar hem avgår från Kisa station enligt följande:
“Småbussarna” klockan 10.30
Linjebussarna enligt ordinarie tidtabell;
Horn klockan 12.15
Rimforsa klockan 10.05, 10.48, 10.50
Ingen skolskjuts hem för åk 9